Varför SMSlån trots betalningsanmärkning?

När det handlar om att låna ut till personer som har betalningsanmärkningar är det mest en fråga om vilken inställning som långivaren har till denna fråga. Tittar man t ex på de klassiska bankerna så anser de normalt att en person med betalningsanmärkning inte är tillräckligt kreditvärdig för att få låna några pengar. Detta oavsett ifall de har en stark ekonomi i övrigt. Det ska sägas att det finns några undantag, exempelvis kan det gå att få låna pengar till en bostad om det finns anmärkningar om någon annan ställer upp som medlåntagare eller borgensman. Dock är det inte ens då säkert.

Denna inställning till det hela delas inte alls av alla andra långivare. Det finns ett antal som har insett att det faktiskt finns många med anmärkningar som har en ekonomi som faktiskt är tillräckligt god för att de ska få låna pengar. Självklart måste denna person som vill låna ha en bra ekonomi i övrigt så att de kan känna sig säkra på att få tillbaka sina pengar.

Det är extra vanligt att långivare som sysslar med mikrolån tänker på detta vis. Det är då mindre pengar som det handlar om vilket innebär en mindre risk för dem ifall pengarna inte återbetalas. Nu önskar självklart ingen att det ska bli på detta vis men för ett företag är mindre risker bra.

Sen finns det lite andra sätt att se på det här med betalningsanmärkningar också. Ta t ex https://paxo.se/smslan-direkt som har valt att gå med på att låna ut till personer med betalningsanmärkningar. Men de gör detta bara ifall det är en återkommande kund som tidigare har betalat tillbaka sitt lån korrekt.

Som svar på frågan som ställs i rubriken kan man alltså svara att det är för att det dels finns många potentiella kunder som har anmärkningar och att det är en förhållandevis liten risk.